1. valné zhromaždenie (2008)

Prvé valné zhromaždenie SASA sa konalo dňa 6. apríla 2008 v obci Píla pri Častej. Na tomto valnom zhromaždení boli zvolení reprezentanti SASA (predseda, revízor, rada) a vytvorené komisie a odborné sekcie SASA. Tu sa nachádza zápisnica z prvého valného zhromaždenia SASA, a čo je zaujímavejšie, pre členov SASA po prihlásení aj fotografie z tohto podujatia.

Kontakt

Slovenská asociácia sociálnej antropológie
Mlynské luhy 4
821 05 Bratislava

Bankové spojenie: 2438166653/0200
VÚB, a.s.

IČO: 37928601