Ciele

Hlavnými cieľmi Slovenskej asociácie sociálnych antropológov je združovať profesionálov, študentov a záujemcov o sociálnu a kultúrnu antropológiu, podporovať verejnú prednáškovú a popularizačnú činnosť, podporovať a napomáhať rozvíjanie vedeckého výskumu v oblasti sociálnej a kultúrnej antropológie, metodicky pomáhať pri výučbe sociálnej a kultúrnej antropológie na všetkých stupňoch vzdelávania, ako aj vydávať vlastné publikácie v oblasti sociálnej a kultúrnej antropológie.

Kontakt

Slovenská asociácia sociálnej antropológie
Mlynské luhy 4
821 05 Bratislava

Bankové spojenie: 2438166653/0200
VÚB, a.s.

IČO: 37928601