Dary a príspevky

Každý, kto chce podporiť činnosť a ciele SASA svojim príspevkom, si môže overiť registráciu SASA na stránke Ministerstva vnútra SR (http://portal.ives.sk/registre/startoz.do).

IČO SASA: 37928601

Príspevky je možné viazať na konkrétny cieľ alebo účel. V tom prípade je potrebné po dohode s predsedom SASA predložiť návrh Rade SASA, ktorá rozhodne, či je daný cieľ alebo účel v súlade s cieľmi a poslaním SASA.

 

Číslo účtu SASA: 2438166653/0200 VÚB, a. s.

Kontakt

Slovenská asociácia sociálnej antropológie
Mlynské luhy 4
821 05 Bratislava

Bankové spojenie: 2438166653/0200
VÚB, a.s.

IČO: 37928601