Etický kódex

Vzhľadom na nevyhnutnosť dosiahnuť široký konsenzus o tomto dôležitom dokumente, ako aj potrebu ponechať dostatočný čas na prípravu a prediskutovanie prvej verzie, Rada SASA rozhodla, že Etický kódex SASA, ktorého prvú verziu pripraví Etická komisia, bude schválený na 2. valnom zhromaždení SASA vo februári 2009 a následne zverejnený.

Kontakt

Slovenská asociácia sociálnej antropológie
Mlynské luhy 4
821 05 Bratislava

Bankové spojenie: 2438166653/0200
VÚB, a.s.

IČO: 37928601