Inauguračné prednášky čestných členov

Maurice F. E. BLOCH (London School of Economics, Veľká Británia)
9. apríla 2008: What is social anthropology for?

Maurice Bloch Maurice Bloch Maurice Bloch Maurice Bloch Maurice Bloch

Chris KNIGHT (The University of East London, Veľká Británia)
26. apríla 2008: Ritual and Evolution

Chris KNIGHT Chris KNIGHT Chris KNIGHT Chris KNIGHT

Adam KUPER (Brunel University, Veľká Británia)
28. mája 2008: The original sin of anthropology

Adam KUPER Adam KUPER Adam KUPER Adam KUPER Adam KUPER

Harvey WHITEHOUSE (The University of Oxford, Veľká Británia)
10. septembra 2008: The Cognitive Explanation of Religion

Harvey WHITEHOUSE Harvey WHITEHOUSE Harvey WHITEHOUSE Harvey WHITEHOUSE Harvey WHITEHOUSE

Kontakt

Slovenská asociácia sociálnej antropológie
Mlynské luhy 4
821 05 Bratislava

Bankové spojenie: 2438166653/0200
VÚB, a.s.

IČO: 37928601