Kontakt

Slovenská asociácia sociálnej antropológie
Bradáčova 5
851 02 Bratislava

Bankové spojenie: 2438166653/0200, VÚB, a. s.
IČO: 37928601

Kontakt

Slovenská asociácia sociálnej antropológie
Mlynské luhy 4
821 05 Bratislava

Bankové spojenie: 2438166653/0200
VÚB, a.s.

IČO: 37928601