10. stretnutie Rady SASA | 21. marec 2009

Stretnutie Rady SASA sa uskutoční 27.3.2009 na FSEV UK o 16:00.

Kontakt

Slovenská asociácia sociálnej antropológie
Mlynské luhy 4
821 05 Bratislava

Bankové spojenie: 2438166653/0200
VÚB, a.s.

IČO: 37928601