12. stretnutie Rady SASA | 6. október 2009

Stretnutie Rady SASA sa uskutoční 12.10.2009 na FSEV UK v miestnosti U5 o 19:30.

Kontakt

Slovenská asociácia sociálnej antropológie
Bradáčova 5
851 02 Bratislava

Bankové spojenie: 2438166653/0200
VÚB, a.s.

IČO: 37928601