3. valné zhromaždenie SASA | 3. február 2010

Valné zhromaždenie SASA sa uskutoční v dňoch 12.-14.2.2010.

Kontakt

Slovenská asociácia sociálnej antropológie
Bradáčova 5
851 02 Bratislava

Bankové spojenie: 2438166653/0200
VÚB, a.s.

IČO: 37928601