4. valné zhromaždenie SASA | 16. február 2011

Pozývame vás na tohtoročné valné zhromaždenie SASA.

4. valné zhromaždenie SASA sa bude konať 25.-27. februára 2011. v hoteli Hydrostav Karpaty v Častej - Píle (http://www.hotelhydrostav.sk/

Program valného zhromaždenia oznámime už čoskoro.

Kontakt

Slovenská asociácia sociálnej antropológie
Mlynské luhy 4
821 05 Bratislava

Bankové spojenie: 2438166653/0200
VÚB, a.s.

IČO: 37928601