5. valné zhromaždenie | 14. apríl 2012

5. valné zhromaždenie SASA sa konalo 13. 4. 2012.

Kontakt

Slovenská asociácia sociálnej antropológie
Mlynské luhy 4
821 05 Bratislava

Bankové spojenie: 2438166653/0200
VÚB, a.s.

IČO: 37928601