Inauguračná prednáška - D. Scheffel | 17. november 2010

Na pozvanie SASA vystúpi 10.decembra 2010 o 16:00 v Aule FSEV UK (Mlynské luhy 4) s inauguračnou prednáškou "Degešstvo/kastovníctvo a modernizácia rómskej 'underclass'" profesor antropológie David Scheffel.
Návšteva prof. Scheffela na Slovensku sa koná pod záštitou podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny Rudolfa Chmela.

Prednáška bude spojená s diskusiou a predstavením slovenského prekladu knihy prof. Scheffela "Svinia v čiernobielom: slovenskí Rómovia a ich susedia" (Prešov: Centrum antropologických výskumov 2009).

Profesor Scheffel pôsobí na Thompson Rivers University v kanadskom Kamloops a patrí medzi popredných odborníkov na sociálne vylúčenie Rómov v Strednej Európe. Je autorom viacerých kníh a odborných článkov, o. i. o ruských starovercoch v Kanade (In the Shadow of Antichrist, Broadview Press, 1991) a slovenských Rómoch (Svinia in Black and White: Slovak Roma and their Neighbours,
Broadview Press, 2005). Základne informácie o slovenskom preklade knihy Svinia v čiernobielom možno nájst na:http://www.rom.sk/cav/vydavatelstvo/Schffel%20-%20Svinia/Svinia%2001.pdf

V najnovšom čísle časopisu OS - Fórum občianskej spoločnosti aktuálne vychádza jeho rozsiahla esej "Slovenská chudoba a rómske úžerníctvo".

Kontakt

Slovenská asociácia sociálnej antropológie
Mlynské luhy 4
821 05 Bratislava

Bankové spojenie: 2438166653/0200
VÚB, a.s.

IČO: 37928601