Nové číslo časopisu Speculum | 9. január 2011

S radosťou vám oznamujeme, že vyšlo ďalšie číslo študentského časopisu Speculum.

Speculum 01/2011

Obsah:

Editoriál

Štúdie:
Barbora Mišáková: Proces socializácie vo virtuálnej komunite: na príklade MySpace
Monika Sirkovská: Autorita a podriadenosť v rodine: Vizuálno-antropologická štúdia
Kristína Biljnjová: Vývin teórie mysle v socio-kultúrnom kontexte

Eseje:
Ľudovít Halmo: Materializmus, materialita
Pavol Kapala: Muzeológia a jej poslanie vo vzťahu k múzejníctvu a spoločnosti
Barbora Bírová: Aspekty týkajúce sa štúdia rasy

Rozhovor:
Monika Išová: Rozhovor s Helenou Tužinskou

Recenzia:
Táňa Grauzelová: Nepriateľ zvnútra - nadprirodzená hrozba v ľudskej podobe

Fotookienko:
Monika Išová:
Mongolsko

Iné:
Pokyny pre prispievateľov

Speculum 01/2011 nájdete tu.

Kontakt

Slovenská asociácia sociálnej antropológie
Mlynské luhy 4
821 05 Bratislava

Bankové spojenie: 2438166653/0200
VÚB, a.s.

IČO: 37928601