Platba členského za rok 2009 | 22. marec 2009

Členské za rok 2009 sa platí v lehote do 31.3.2009.

Bližšie informácie o členskom poplatku.

Kontakt

Slovenská asociácia sociálnej antropológie
Mlynské luhy 4
821 05 Bratislava

Bankové spojenie: 2438166653/0200
VÚB, a.s.

IČO: 37928601