Prvé stretnutie Sekcie vizuálnej antropológie | 26. február 2010

Prvé stretnutie Sekcie vizuálnej antropológie sa bude konať v piatok 26. februára o 16:30 na FSEV, miestnosť K11.

Téma stretnutia: ikonologická analýza (Erwin Panofsky) a "ideológia v obraze" (John Berger: Ways of seeing).

Kontakt

Slovenská asociácia sociálnej antropológie
Mlynské luhy 4
821 05 Bratislava

Bankové spojenie: 2438166653/0200
VÚB, a.s.

IČO: 37928601