Súťaž o najlepší študentský projekt (POZOR, OPRAVA!) | 10. máj 2010

SASA vyhlasuje výzvu na predkladanie študentských výskumných projektov v súťaži SASA o Najlepší študentský projekt terénneho výskumu v roku 2010

Na základe rozhodnutia Predsedníctva Slovenskej asociácie sociálnych antropológv (SASA) vyhlasuje predseda Grantovej komisie SASA výzvu na predkladanie študentských výskumných projektov v súťaži SASA o Najlepší študentský projekt terénneho výskumu v roku 2010.

Oprávnenými účastníkmi súťaže sú študenti druhých ročníkov bakalárskeho a poslucháči prvých ročníkov magisterskéhodoktorandského stupňa sociálnej antropológie a etnológie.

Najlepšie študentské projekty v každom stupni budú dotované sumou 170,- €. Projekty v rozsahu dvoch strán (písmo Times New Roman, riadkovanie 1,5) je nutné odovzdať v elektronickej podobe na emailovú adresu jarfig@fses.uniba.sk do 17. mája 2010, 24:00 hod.

Kontakt

Slovenská asociácia sociálnej antropológie
Mlynské luhy 4
821 05 Bratislava

Bankové spojenie: 2438166653/0200
VÚB, a.s.

IČO: 37928601