Valné zhromaždenie - Apríl 2018 | 11. apríl 2018

Dňa 11. apríla 2018 sa na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave konalo valné zhromaždenie OZ SASA.

Zápisnica zo stretnutia.

Kontakt

Slovenská asociácia sociálnej antropológie
Mlynské luhy 4
821 05 Bratislava

Bankové spojenie: 2438166653/0200
VÚB, a.s.

IČO: 37928601