Kto sme

Slovenská asociácia sociálnej antropológie (v skratke SASA) je občianskym združením v zmysle zákona č. 80/1990 Z.z. o združovaní občanov, ktoré bolo zaregistrované dňa 14. 2. 2007. Slovenská asociácia sociálnych antropológov združuje profesionálnych sociálnych antropológov, odborníkov z iných oblastí, ktorí sa o sociálnu antropológiu zaujímajú, študentov sociálnej antropológie a príbuzných disciplín, ako aj akýchkoľvek záujemcov o sociálnu a kultúrnu antropológiu.

SASA má ambíciu byť zároveň profesionálnym združením, ktoré bude všestranne napomáhať rozvíjanie antropológie ako vedy, ako aj združením záujemcov o túto zaujímavú oblasť sociálnych vied.

Po kliknutí môžete nájsť viac informácií o sociálnej antropológii i kultúrnej antropológii, ako aj o sociálnej antropológii ako akademickej disciplíne vo Veľkej Británii a na Slovensku.

Kontakt

Slovenská asociácia sociálnej antropológie
Mlynské luhy 4
821 05 Bratislava

Bankové spojenie: 2438166653/0200
VÚB, a.s.

IČO: 37928601