Odborné sekcie

Odborné sekcie SASA vznikajú na návrh najmenej 10 členov SASA, ktorí sa chcú venovať určitej téme. Členovia SASA zatiaľ navrhli tieto odborné sekcie:

Sekcia kognitívnej a evolučnej antropológie (garant Martin Kanovský)

Sekcia politickej a ekonomickej antropológie (garant Juraj Buzalka)

Sekcia antropológie náboženstva (garant Tatiana Bužeková)

Sekcia vizuálnej antropológie (garant Andrej Mentel)

Kontakt

Slovenská asociácia sociálnej antropológie
Mlynské luhy 4
821 05 Bratislava

Bankové spojenie: 2438166653/0200
VÚB, a.s.

IČO: 37928601