Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie SASA tvoria všetci členovia SASA a je najvyšším orgánom SASA. Schádza sa minimálne raz ročne.

Tretie valné zhromaždenie SASA sa konalo 12.-14. februára 2010
Druhé valné zhromaždenie SASA sa konalo 13.-15. februára 2009.
Prvé valné zhromaždenie SASA sa konalo 6. apríla 2008.

Kontakt

Slovenská asociácia sociálnej antropológie
Mlynské luhy 4
821 05 Bratislava

Bankové spojenie: 2438166653/0200
VÚB, a.s.

IČO: 37928601