Predseda

Predsedom SASA na obdobie 2012 – 2016 bol zvolený Juraj Podoba (Univerzita Komenského).

Kontakt

Slovenská asociácia sociálnej antropológie
Mlynské luhy 4
821 05 Bratislava

Bankové spojenie: 2438166653/0200
VÚB, a.s.

IČO: 37928601