Rada SASA

Rada SASA je výkonným orgánom SASA. Schádza sa trikrát mesačne. Členmi Rady SASA na obdobie 2012 – 2016 boli zvolení:

Gabriela Kiliánová

Veronika Rybanská

Juraj Podoba

Martin Kanovský

Norbert Maur

Martin Halász

 

Kontakt

Slovenská asociácia sociálnej antropológie
Bradáčova 5
851 02 Bratislava

Bankové spojenie: 2438166653/0200
VÚB, a.s.

IČO: 37928601