Regionálne združenia

Regionálne združenia SASA vznikajú na návrh najmenej 20 členov SASA. Mali by rešpektovať územno-správne členenie Slovenskej republiky.

SASA plánuje začať činnosť regionálnych združení v roku 2009.

Kontakt

Slovenská asociácia sociálnej antropológie
Mlynské luhy 4
821 05 Bratislava

Bankové spojenie: 2438166653/0200
VÚB, a.s.

IČO: 37928601