Revízor SASA

Revízorom SASA na obdobie 2012 – 2016 bol zvolený Martin Hulín (Univerzita Komenského).

Kontakt

Slovenská asociácia sociálnej antropológie
Bradáčova 5
851 02 Bratislava

Bankové spojenie: 2438166653/0200
VÚB, a.s.

IČO: 37928601