Speculum 1/2009

Obsah čísla:

Editoriál
Štúdie:
Monika Išová: Procesy reprodukcie magických praktík v lokálnom spoločenstve (na príklade obce Hronský Beňadik)
Katarína Kovácsová: Reklamné slogany v hovorovej reči
Materiál:
Monika Išová, Barbora Škvarková: „My zase nie tak ako vy viete, my zas inak, po našom“. Békešská Čaba -Vzťah dnešných používateľov slovenčiny ku slovenskému jazyku
Eseje:
Barbora Mišáková: Narcistická spoločnosť
Ľuboš Kovács: Beowulf vs. Vikingovia
Rozhovor:
Katarína Kovácsová, Michal Herceg: Marta Botíková
Recenzie:
Katarína Kekelyová: Výstava Slovensko v 20. storočí: Ako(?) sme žili
Marta Botíková: Divadlo pre etnológov
Kreslený humor:
Barbora Herichová, Rozália Vlasková: Príručka mladého výskumník

Číslo 1/2009 na stiahnutie (848 kB)

Kontakt

Slovenská asociácia sociálnej antropológie
Mlynské luhy 4
821 05 Bratislava

Bankové spojenie: 2438166653/0200
VÚB, a.s.

IČO: 37928601