Speculum 1/2011

Obsah čísla:

Editoriál

Štúdie:
Barbora Mišáková: Proces socializácie vo virtuálnej komunite: na príklade MySpace
Monika Sirkovská: Autorita a podriadenosť v rodine:  Vizuálno-antropologická štúdia
Kristína Biljnjová: Vývin teórie mysle v socio-kultúrnom kontexte

Eseje:
Ľudovít Halmo: Materializmus, materialita
Pavol Kapala: Muzeológia a jej poslanie vo vzťahu k múzejníctvu a spoločnosti
Barbora Bírová: Aspekty týkajúce sa štúdia rasy

Rozhovor:
Monika Išová: Rozhovor s Helenou Tužinskou

Recenzie:
Táňa Grauzelová: Nepriateľ zvnútra - nadprirodená hrozba v ľudskej podobe

Fotookienko:
Monika Išová:
Mongolsko

Iné:
Pokyny pre prispievateľov

Číslo 1/2010 na stiahnutie (5,9MB)

Kontakt

Slovenská asociácia sociálnej antropológie
Mlynské luhy 4
821 05 Bratislava

Bankové spojenie: 2438166653/0200
VÚB, a.s.

IČO: 37928601