Speculum 2/2009

Obsah čísla:

Editoriál
Štúdie:
Barbora Blahutová: Vytváranie sietí vzťahov v lesbickej komunite on-line a ich premietanie do reálneho života: príklad slovenskej lesbickej chatovej miestnosti
Zuzana Brišáková: Obraz Slovákov u Jána Čaploviča a Franka Víťazoslava Sasinka
Monika Išová: Pobytový tábor ako technológia moci
Linda Šimeková: Exploring the “Brave New World” of Facebook: Slovak Experience
Veronika Rybanská: Reprezentácie detí o rase a etnicite
Materiál:
Katarína Kovácsová: Prezidentské voľby 2009
Eseje:
Ľudovít Halmo: Židia v Komárne
Diskusia:
Katarína Kovácsová: Hra zvaná kreditný systém
Rozhovor:
Michal Herceg, Tatiana Bužeková: Rozhovor s Martinom Kanovským
Správa:
Naďa Horňáková, Barbora Blahutová: O výskume v Sarajeve alebo malý sprievodca sarajevským terénom
Foto:
Daša Bombjaková: Fotografické okienko

Číslo 2/2009 na stiahnutie (5,11 MB)

Kontakt

Slovenská asociácia sociálnej antropológie
Mlynské luhy 4
821 05 Bratislava

Bankové spojenie: 2438166653/0200
VÚB, a.s.

IČO: 37928601