Individuálne poradenstvo

SASA poskytuje poradenstvo ohľadom štúdia sociálnej antropológie na Slovensku. Kde sa dá študovať sociálna antropológia? Ako si podám prihlášku? Čo sa vyžaduje na prijatie na štúdium? Ako to štúdium vyzerá? Čo je to terénny výskum? Aké sú moje možnosti po absolvovaní štúdia?

Besedy so stredoškolákmi

SASA tiež organizuje prednášky pre stredné školy. Ak ste učiteľom na strednej škole a chcete zorganizovať besedu s vašimi žiakmi o sociálnej antropológii, neváhajte nás kontaktovať.

Mgr. Andrej Mentel, PhD.

študijný poradca pre štúdium sociálnej antropológie na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského

doc. Mgr. Helena Tužinská, PhD.

študijná poradkyňa pre štúdium etnológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského

Viac o antropológii