Výlety a iné neprístojnosti

Stretnutie prvých absolventov sociálnej antropológie na Slovensku
(Železná studnička, 2008)

Výlet študentov sociálnej antropológie do Budapešti (2008)

Kontakt

Slovenská asociácia sociálnej antropológie
Mlynské luhy 4
821 05 Bratislava

Bankové spojenie: 2438166653/0200
VÚB, a.s.

IČO: 37928601