Vysokoškolské združenia

Vysokoškolské združenie SASA združuje členov akademickej obce (študentov a zamestnancov) univerzity alebo vysokej školy. Vzniká na návrh najmenej 20 členov SASA. Zatiaľ má SASA jedno vysokoškolské združenie:

Vysokoškolské združenie SASA na Univerzite Komenského Bratislava

Kontakt

Slovenská asociácia sociálnej antropológie
Bradáčova 5
851 02 Bratislava

Bankové spojenie: 2438166653/0200
VÚB, a.s.

IČO: 37928601