Zoznam riadnych členov

Meno a priezvisko

Dátum prijatia

1. Martin Kanovský

22. 3. 2007

2. Juraj Podoba

22. 3. 2007

3. Juraj Buzalka

23. 3. 2007

4. Oľga Danglová

26. 3. 2007

5. Eva Krekovičová

26. 3. 2007

6. Veronika Rybanská

18. 3. 2008

7. Martin Halász

18. 3. 2008

8. Danijela Jerotijevič

6.4.2008

9. Alexander Mušinka

6.4.2008

10. Jaroslav Skupnik

6.4.2008

11. Tomáš Kobes

6.4.2008

12.  Miroslava Hlinčíková

6.4.2008

13. Soňa Gyárfáš-Lutherová

6.4.2008

14. Norbert Maur

6.4.2008

15. Barbora Blahutová

6.4.2008

16. Táňa Grauzelová

6.4.2008

17. Katarína Očková

6.4.2008

18. Alexander Kiš

6.4.2008

19. Gabriela Kiliánová

6.4.2008

20. Monika Böhmová

1.3. 2009

21. Ľuboš Kovács

1.3.2009

22. Martin Fotta

1.6.2010

23. Barbora Bírová

13.4.2012

24. Martin Hulín

13.4.2012

25. Adam Petráš

13.4.2012

26. Zuzana Zelenková

13.4.2012

27. Magdaléna Kusá

13.4.2012

28. Ondrej Kusý

13.4.2012

Kontakt

Slovenská asociácia sociálnej antropológie
Mlynské luhy 4
821 05 Bratislava

Bankové spojenie: 2438166653/0200
VÚB, a.s.

IČO: 37928601