Cyklus Slovník antropologický s Helenou Tužinskou a Petrom Turčíkom

profilová fotografia Heleny Tužinskej