Vážení členovia a vážené členky slovenskej antropologickej, etnologickej a národopisnej obce!

Za týchto neľahkých okolností, keď došlo k otvorenej agresii jedného štátu voči druhému, ozbrojených síl Ruskej Federácie voči Ukrajine, je povinnosťou nás, antropológov a antropologičiek ako sociálnych vedcov a vedkýň, vstať na obranu mieru a vysloviť jasné “Nie!” vojne.

Antropológia nás učí vážiť si rôznorodosť kultúr a sociálneho života, a tak nám umožňuje nazerať na svet pomimo národné hranice. Rezonujú v nás slová antropologičky Ruth Benedictovej – ‘účelom antropológie je vytvoriť svet bezpečný pre ľudské rozdiely’. V tom tkvie možnosť jednoty ľudstva, na rozdiel od násilia, rozvratu, zabíjania. Fascinovaní mnohotvárnosťou sociálneho života a pritom veriaci v jednotu ľudstva sme aj mnohí z nás pristupovali k terénnym výskumom v Ukrajine a Rusku. Dnes je o to dôležitejšie konať v duchu tohto poznania a skúsenosti.

Jasne stojíme na strane obete agresie, obyvateľov Ukrajiny. Nadviazali sme emailovú komunikáciu s Ústavom etnológie Národnej Akadémie vied Ukrajiny a našimi ukrajinskými kolegami a kolegyňami. Zároveň chápeme, že ďalšie obete sú aj v samotnom Rusku, kde viac než tretina obyvateľov nesúhlasí s vojnou, hanbí sa za konanie svojej vlády a čelí preto represiám zo strany vlastného štátu. Diskurzívne koncipovať konflikt národne je preto škodlivé pre znovunastolenie mieru. Agresia je hlavne kremeľská.

Týmto taktiež vyjadrujeme súhlas s listom viac než stovky ruských antropológov a antropologičiek, adresovaným prezidentovi a vláde Ruskej Federácie, so žiadosťou o deeskaláciu konfliktu na Ukrajine a stiahnutie ruských vojsk z územia druhého štátu (https://www.change.org/p/russian-president-and-russian-government-stop-the-war-in-ukraine).

Sme presvedčení, že antropológovia a antropologičky môžu ovplyvňovať život v krajine nielen výskumom v teréne a akademickou tvorbou, ale dozaista aj tým, že vedúcim predstaviteľom a predstaviteľkám štátov aj spoluobčanom a spoluobčiankam sprostredkujú ideály svojej disciplíny.

Antropológovia a antropologičky SASA sú proti vojne!