Či už ide o propagáciu sociálnej antropológie, vedeckú spoluprácu, organizovanie prednášok, prácu so sociálnymi médiami, prepájanie štúdia s praxou alebo iba o socializáciu s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi, ste medzi nami vítaní.
Podať prihlášku

Ako sa stať členom alebo členkou SASA?

Najskôr je potrebné vyplniť prihlášku, ktorá je k dispozícii v elektronickej aj papierovej podobe. Budeme tiež potrebovať váš súhlas so spracovaním osobných údajov. Následne je potrebné uhradiť členské. Po obdržaní platby a prehodnotení vašej prihlášky Radou SASA, vám mailom príde potvrdenie o členstve.

Výška členského

Členstvo v SASA je spoplatnené. Našou sadzbou pre študentov alebo študentky je 10€. Pre neštudentov alebo neštudentky 20€. Členské platí na jeden kalendárny rok, počínajúc od dňa, kedy platba dorazí na náš účet. Pred vypršaním členského vám mailom príde upozornenie.

Práva a povinnosti členov a členiek

Ako členovia SASA máte právo aktívne sa podieľať na aktivitách SASA, máte právo voliť a byť volení do orgánov SASA, máte tiež právo byť informovaní o činnostiach organizácie. Povinnosťou členov je dodržiavanie stanov a etického kódexu SASA, aktívne sa podieľať na aktivitách SASA, či platiť členské. Viac si môžete prečítať v Stanovách SASA.

Zánik členstva

K zániku členstva dochádza vystúpením člena alebo členky, úmrtím, porušením etického kódexu SASA, z dôvodu nečinnosti alebo zánikom SASA.

Verejný profil

Ako každý člen alebo členka SASA, máte možnosť vytvoriť si svoj vlastný verejný profil na našom webe. Budete môcť vypĺňať informácie o vašej expertíze a skúsenostiach, a prelinkovať to s vaším webom či s účtami na sociálnych sieťach. Svoje záujmy v oblasti sociálnej antropológie môžete opísať podrobnejšie. Či už je to kvôli neformálnym stretnutiam alebo vedeckej spolupráci, cieľom SASA je sociálnych antropológov a antropologičky zviditeľňovať a pomáhať im sieťovať sa.

Bonus navyše

Po zaplatení členského budete mať možnosť vybrať si jednu z publikácií, ktoré vydala SASA. Naša organizácia sa totiž venuje aj edičnej činnosti a vydáva odborné texty v dvoch edíciách: vedeckej a edukatívnej.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom členstva, neváhajte nás kontaktovať.