Rozhovor s Ines Chrťan

21. mája 2024|

Ines je doktorandkou na Ústave sociálnej antropológie Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave a členkou rady SASA. Venuje sa najmä oblasti ekonomickej antropológie a zaujíma sa o otázky týkajúce sa [...]

Rozhovor s Ninou Čvirikovou

3. mája 2024|

Nina je členkou Rady SASA a doktorandkou na Ústave sociálnej antropológie Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK. Venovala sa fenoménu zero waste, polyamornými vzťahmi a v súčasnosti sa pripravuje na výskum v oblasti [...]

Rozhovor s Andrejom Mentelom

19. februára 2023|

Mgr. Andrej Mentel, PhD. je sociálny antropológ, ktorý akademicky pôsobí na Ústave sociálnej antropológie na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave. Jeho užšou výskumnou špecializáciou sú kognitívna a evolučná antropológia, v [...]

Rozhovor s Jakubom Senéšim

5. septembra 2022|

Jakub Seneši v minulom akademickom roku ukončil druhý ročník trojročného štúdia archeológie a sociálnej antropológie na University of Oxford. "Viacero firiem a zamestnávateľov [...] chce prijímať ľudí s rôznych akademických pozadí. Hlavne pri [...]

Rozhovor s Michalom Uhrinom

14. augusta 2022|

Michal Uhrín je odborným asistentom na Katedre etnológie a muzeológie, FIF UK.  Uskutočnil niekoľko dlhodobých etnografických výskumov v rurálnom prostredí Slovenska, zameraných na problematiku náboženstva. Venuje sa komplexným vzťahom medzi príbuzenstvom, náboženstvom a rôznymi [...]