Rozhovor s Andrejom Mentelom

19. februára 2023|

Mgr. Andrej Mentel, PhD. je sociálny antropológ, ktorý akademicky pôsobí na Ústave sociálnej antropológie na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave. Jeho užšou výskumnou špecializáciou sú kognitívna a evolučná antropológia, v [...]

Rozhovor s Jakubom Senéšim

5. septembra 2022|

Jakub Seneši v minulom akademickom roku ukončil druhý ročník trojročného štúdia archeológie a sociálnej antropológie na University of Oxford. "Viacero firiem a zamestnávateľov [...] chce prijímať ľudí s rôznych akademických pozadí. Hlavne pri [...]

Rozhovor s Michalom Uhrinom

14. augusta 2022|

Michal Uhrín je odborným asistentom na Katedre etnológie a muzeológie, FIF UK.  Uskutočnil niekoľko dlhodobých etnografických výskumov v rurálnom prostredí Slovenska, zameraných na problematiku náboženstva. Venuje sa komplexným vzťahom medzi príbuzenstvom, náboženstvom a rôznymi [...]

Rozhovor s Martinom Kanovským

11. marca 2022|

Prof. Mgr. Martin Kanovský, PhD. je sociálny antropológ, ktorý sa užšie špecializuje na oblasť kognitívnej antropológie a antropológie detí. Výskumne sa venuje spôsobom a procesom vzájomnej interakcie medzi kultúrou a ľudskou mysľou v [...]

Rozhovor s Natáliou Slivkovou

28. januára 2022|

Predstavujeme Vám ďalší rozhovor SASA so sociálnou antropologičkou Natáliou Slivkovou. Natália sa v súčasnosti venuje výskumu v oblasti konšpiračných teórií na Ústave etnológie a sociálnej antropológie SAV. Je absolventkou sociálnej antropológie na Fakulte [...]