Časopis Anthropologica Slovaca pre sociálnu antropológiu a príbuzné disciplíny

13. novembra 2021|

Anthropologica Slovaca je ústredným časopisom Slovenskej asociácie sociálnej antropológie. Je to recenzovaný časopis pre sociálnu antropológiu, ktorý publikuje pôvodné etnografické výzkumy, teoretické komentáre a knižné recenzie relevantných antropologických textov ako aj prác z príbuzných [...]

Nové posily v členstve Rady SASA

8. októbra 2021|

Dňa 7. októbra 2021 sa v rámci mimoriadneho valného zhromaždenia SASA uskutočnilo hlasovanie o nových členkách a členoch Rady asociácie. Hlasovanie – ako aj celé valné zhromaždenie – prebehlo online formou prostredníctvom platformy Microsoft [...]

Why the World Needs Anthropologists: Mobilizing the Planet

30. augusta 2021|

10. - 12. septembra 2021 sa v Prahe už po deviatykrát uskutoční medzinárodné sympózium "Prečo svet potrebuje antropológov", s podtitulom "Mobilizácia planéty". Cieľom podujatia je vytvoriť kolektívne hnutie schopné konfrontovať najpálčivejšie globálne problémy súčasnosti. [...]