Dobrý deň!

Sme Slovenská asociácia sociálnej antropológie a spolu s naším tímom pre popularizáciu a výučbu organizujeme pre Vašich žiakov/čky počas roku 2023/2024 olympiádu sociálnej antropológie. S olympiádou pokračujeme po úspešnom prvom ročníku zo školského roku 2022/2023.

Čo je predmetom olympiády?

Predmetom organizovanej olympiády je súbor štyroch úloh/zadaní, ktoré sú študentmi a študentkami vypracované v období od novembra do februára. Zadania budú spočívať v rozvoji kritického myslenia, kreativity a taktiež čítania s porozumením, či tvorby vlastných objektívnych názorov.

Vypracované zadania sa budú priebežne bodovať a hodnotiť, pričom nazbierané body sa na konci olympiády sčítajú a výherci a výherkyne budú odmenené/í zaujímavými cenami.

Olympiáda sa týka sociálnej vedy – antropológie, ktorá má najbližšie ku predmetom stredných škôl ako napríklad občianska náuka, náuka o spoločnosti, psychológia či sociológia. Na Slovensku je sociálna antropológia programom vysokých škôl, pričom jednou z nich je i Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave.

„Antropológia je holistická veda, ktorá sa zaoberá skúmaním ľudských kultúr, jazyka, správania, či biológie, v minulosti, ako aj v súčasnosti. Podľa amerického vzoru možno rozdeliť antropológiu na 4 subdisciplíny — sociálna alebo kultúrna, lingvistická, fyzická a archeologická antropológia. V európskom kontexte sa tieto subdisciplíny vyučujú a sú formované ako samostatné disciplíny. Sociálna antropológia skúma ľudské kultúry a spoločnosti, ako aj určité kultúrne fenomény vyskytujúce sa v nich, pričom používa etnografiu ako aj dlhodobý terénny výskum v skúmanej komunite na vysvetlenie sociálnych či kultúrnych rozdielov a podobností. Oblasti, ktorými sa antropologičky a antropológovia venujú sa môžu okrem iného týkať kultúry, ekonomiky, náboženstva, politiky, sociálnej štruktúry a organizácie, príbuzenstva či rodových aspektov.“ Túto definíciu a ostatné antropologické termíny môžete nájsť na našej stránke v rubrike „antropologický slovník“.

Niektoré z metód, ktoré antropológia pri svojich výskumoch používa si vyskúšajú aj samotní žiaci a žiačky, ktorí sa do našej olympiády zapoja.

Pre koho je olympiáda určená?

Súťaž je určená pre jednotlivcov, pričom každý študent/ka vopred dostane e-mailom všetky potrebné informácie po tom, ako obdržíme prihlášku.

Zaujala Vás naša ponuka?

Ak máte záujem o účasť na olympiáde, v nasledujúcom formulári je potrebné označiť Váš záujem. Na základe tejto informácie Vás budeme pomocou e-mailu kontaktovať s ďalšími inštrukciami. Formulár je potrebné vyplniť študentkou/študentom a odoslať do 31.10.2023:

Formulár prihlášky

Aby mala olympiáda čo najvyšší dosah, boli by sme radi, ak by ste tento e-mail preposlali učiteľom predmetov, s ktorými by táto olympiáda mohla súvisieť, poprípade, ak by sa tento e-mail dostal priamo ku študentom/študentkám. Ak ste žiak/čka, alebo učiteľ/ka a chceli by ste vedieť akékoľvek ďalšie informácie, môžete nás kontaktovať na e-mail:

PS: Pomohlo by nám, ak by študenti/ky, ktorí/é sa olympiády zúčastnia boli odmenení/é i na Vašom predmete.

Ďakujeme za spätnú väzbu a prajeme Vám príjemný zvyšok dňa,

Slovenská asociácia sociálnej antropológie, O.Z.