Olympiáda sociálnej antropológie ‒ výzva

25. septembra 2022|

Formulár prihlášky Slovenská asociácia sociálnej antropológie spolu so svojím tímom pre popularizáciu a výučbu organizuje pre žiakov*čky stredných škôl počas školského roku 2022/2023 olympiádu sociálnej antropológie. Čo je predmetom olympiády? Predmetom olympiády [...]

Rozhovor s Jakubom Senéšim

5. septembra 2022|

Jakub Seneši v minulom akademickom roku ukončil druhý ročník trojročného štúdia archeológie a sociálnej antropológie na University of Oxford. "Viacero firiem a zamestnávateľov [...] chce prijímať ľudí s rôznych akademických pozadí. Hlavne pri [...]

Rozhovor s Michalom Uhrinom

14. augusta 2022|

Michal Uhrín je odborným asistentom na Katedre etnológie a muzeológie, FIF UK.  Uskutočnil niekoľko dlhodobých etnografických výskumov v rurálnom prostredí Slovenska, zameraných na problematiku náboženstva. Venuje sa komplexným vzťahom medzi príbuzenstvom, náboženstvom a rôznymi [...]

Prednáška: Bitky o dlh – Prípad Chorvátska

11. júna 2022|

Slovenská asociácia sociálnej antropológie a Stredisko UNESCO pri UKB v rámci cyklu Antropologické potulky svetom ľudských kultúr  organizujú ďalšiu prednášku s názvom Bitky o dlh: Prípad Chorvátska. Prednášajúcim bude Mgr. Marek Mikuš MSc., PhD.,  ktorý pôsobí na Max Planck [...]