Jedným z ústredných cieľov SASA je napomáhať uplatňovaniu sa antropológov/antropologičiek v praxi, v mimo-akademickej sfére. Uvedomujeme si, aké ťažké je po absolvovaní štúdia nájsť si prácu, v ktorej by človek mohol uplatniť špecifické zručnosti a kvality, ktoré štúdiom antropológie nadobudne.

Práve preto sme prišli so špeciálnym programom pre záujemcov a záujemkyne o prax počas štúdia, či  čerstvých absolventov a absolventky odboru antropológie.

Poskytujeme:

  • tútoring
  • asistenciu pri sebaprofilácii
  • praktickú skúsenosť mimo akademického prostredia
  • pomoc pri zorientovaní sa v prostredí mimovládnych organizácií a biznisu

Od záujemcov požadujeme životopis a príklad autorského textu vo svojej oblasti záujmu v rozsahu 1-3 normostrany.