Kto sme?

Slovenská asociácia sociálnej antropológie, O.z.
Mlynské luhy 2893/4
821 05 Bratislava-Ružinov
IČO: 37928601
Identifikačné číslo : VVS/1-900/90-29700
Adresa našej webovej stránky je: https://antropologia.sk

Ako spracovávame vaše osobné údaje?

Údaje spracovávame v súlade s článkom 13 nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“). Pri vypĺňaní prihlášky do členstva v SASA, pri posielaní správ pomocou kontaktného formulára, prihlásení do newsletteru a pri vytváraní konta s verejným profilom dochádza k spracovávaniu vašich osobných údajov.

Kontaktný formulár a prihláška do členstva v SASA

Keď návštevníci webu vypĺňajú a odosielajú kontaktný formulár či vypĺňajú prihlášku do SASA, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári a prihláške, taktiež IP adresu používateľov a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu, pri prihlasovaní do newsletteru zbierame e-mailovú adresu. Podpis používateľa vkladáme do PDF, ktoré je samotnou prihláškou. Pole na podpis však nie je povinné vyplniť a používatelia ho vypĺňaju, aby ich prihláška bola vizuálne kompletná.

Verejný profil členky alebo člena

Verejné profily členov SASA sú na dobrovoľnej báze. Informácie, ktoré užívateľ vypĺňa, nie sú poskytované iným stranám, tie ktoré používateľ sám zvolí, sú zobrazované verejne. Všetky údaje sú uložené v MySQL databáze, ktorú uchováva poskytovateľ nášho webhostingu.

Multimédiá

Pri nahrávaní obrázkov na webovú stránku by ste sa mali vyhnúť nahrávaniu obrázkov s EXIF GPS údajmi o polohe. Návštevníci webu môžu stiahnuť a zobraziť akékoľvek údaje o polohe z obrázkov.

Cookies

Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre Vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok.

Ak navštívite našu stránku prihlásenia, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú odstránené pri zatvorení prehliadača. Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť „zapamätať“, vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené.

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku. Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

Analytické nástroje

Aby sme lepšie rozumeli potrebám našich použávateľov a optimalizovali náš web s súlade s najnovšími poznatkami o používateľskej prívetivosti, používame platformu HotJar. HotJar je technologická služba, ktorá nám pomáha pochopiť, ako dlho sú používatelia na našej webovej stránke, na ktoré odkazy klikajú, atď. a vďaka nej vieme stránku upraviť na základe spätnej väzby od používateľov. Na zbieranie dát o našich používateľoch používa HotJar cookies a iné technológie – to zahŕňa IP adresu (spracovávanú po dobu vašej návštevy a uloženú v neidentifikovateľnej forme), rozlíšenie veľkosti obrazovky, ty zariadenia (unikátnym identifikátorom zariadenia), informácie o internetovom prehliadači, geografickú lokalitu (iba krajinu) a preferovaný jazyk používateľa pre webové stránky. HotJar pre nás ukladá informácie v pseudonymizovanom používateľskom profile. HotJar má na základe zmluvy zakázané predávať a poskytovať za nás tieto údaje. My údaje nepredávame, ani neposúvame tretím stranám. Pre viac informácií, prosím, navštívte stránku podpory HotJar. Na obdobný účel používame platformu Google Analytics – ide o webovú službu, ktorú poskytuje Google. Táto platforma sleduje návštevnosť na webe. Google používa údaje, ktoré zozbieral na sledovanie a monitorovanie používania našich služieb. Google môže tieto údaje používať na prispôsobenie reklám na jeho vlastnej reklamnej sieti. Pre viac informácií navštívte Google stránky o ochrane údajov a podmienkach tejto služby.

S kým zdieľame vaše údaje?

Ak požadujete obnovenie hesla, vaša adresa IP bude uvedená v e-maile na obnovenie hesla.

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Pri pridávaní komentára, komentár a jeho metaúdaje sú uchovávané oddelene. Vďaka tomu vieme automaticky rozpoznať a schváliť akékoľvek súvisiace komentáre bez toho, aby museli byť podržané na moderáciu.

Pre používateľov, ktorí si vytvoria verejný profil, ukladáme aj osobné údaje, ktoré poskytujú, do ich užívateľského profilu. Všetci používatelia môžu kedykoľvek zobraziť, upraviť alebo odstrániť svoje osobné údaje (okrem zmeny používateľského). Správcovia webových stránok tiež môžu zobraziť a upraviť tieto informácie.

Po dobu, ktorá je nevyhnutná, aby sme vám odpovedali na vašu správu v prípade kontaktného formulára. Údaje, ktoré vpisujete do prihlášky a do verejného profilu sa uchovávajú do ukončenia členstva.

Aké práva máte nad svojimi údajmi?

Ak na tejto webovej stránke máte účet alebo ste tu pridali komentár, môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, včetne údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete takisto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam posielame vaše údaje?

Účel spracovávania osobných údajov:
Osobné údaje, ktoré vpíšete do kontaktného formulára a prihlášky slúžia výlučne na to, aby sme vás mohli spätne kontaktovať ohľadom vašej požiadavky a členstva.
Právny základ spracovávania osobných údajov:
Súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov – Čl. 6 ods.1 písm. a) GDPR (§ 13 ods.1 písm. a) Zákona)

Kto môže pristupovať k vašim osobným údajom?

Príjemca v členskom štáte (EÚ a EHP)
Poskytovateľ webhostingu za účelom uchovávania a zálohovania údajov
Poskytovateľ IT servisu/údržby (len k nahliadnutiu)

Kto nebude pristupovať k vašim osobným údajom?

Prenos osobných údajov do inej krajiny alebo inej organizácie – nie
Príjemca v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii – nie

Doba uchovávania vašich osobných údajov

Poučenie o právach osoby, ktorá poskytla súhlas:
V súlade s čl.13 – 21 GDPR (§ 19-27 zákona o ochrane osobných údajov) máte ako dotknutá osoba:
právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom (čl.15 GDPR) týkajúcich sa vašej osoby,
právo na opravu (čl.16 GDPR) vašich osobných údajov,
právo na vymazanie (čl.17 GDPR) vašich osobných údajov alebo
právo na obmedzenie (čl.18 GDPR) spracúvania osobných údajov,
právo namietať (čl.21 GDPR) spracúvanie osobných údajov, ako aj
právo na prenosnosť (čl.20 GDPR) osobných údajov,
právo podať sťažnosť dozornému orgánu – právo podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona.

Svoje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo nás môžete kontaktovať iným spôsobom uvedeným v sekcii Kontakt.

Poučenie o práve kedykoľvek odvolať svoj súhlas:
Máte právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov týkajúci sa kontaktného formulára kedykoľvek odvolať, a to tak, že nás o tom upovedomíte jedným so spôsobov uvedených v sekcii Kontakt. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné. V prípade, že máte záujem, aby sme vás kontaktovali a odpovedali vám na vašu správu, budeme potrebovať váš e-mail, prípadne iný kontakt. Následkom jeho neposkytnutia bude, že vám nebudeme môcť odpovedať.