4. valné zhromaždenie

16. februára 2011|

Pozývame vás na tohtoročné valné zhromaždenie SASA. 4. valné zhromaždenie SASA sa bude konať 25.-27. februára 2011. v hoteli Hydrostav Karpaty v Častej - Píle (http://www.hotelhydrostav.sk/ Program valného zhromaždenia oznámime už čoskoro.

Nové číslo časopisu Speculum

9. januára 2011|

S radosťou vám oznamujeme, že vyšlo ďalšie číslo študentského časopisu Speculum. Speculum 01/2011 Obsah: Editoriál Štúdie: Barbora Mišáková: Proces socializácie vo virtuálnej komunite: na príklade MySpace Monika Sirkovská: Autorita a podriadenosť v rodine: Vizuálno-antropologická štúdia Kristína Biljnjová: Vývin [...]

Inauguračná prednáška – D. Scheffel

17. novembra 2010|

Na pozvanie SASA vystúpi 10.decembra 2010 o 16:00 v Aule FSEV UK (Mlynské luhy 4) s inauguračnou prednáškou "Degešstvo/kastovníctvo a modernizácia rómskej 'underclass'" profesor antropológie David Scheffel. Návšteva prof. Scheffela na Slovensku sa koná pod záštitou podpredsedu vlády [...]

Nové číslo časopisu SPECULUM

29. júla 2010|

S radosťou vám oznamujeme, že vyšlo ďalšie číslo študentského časopisu Speculum. Speculum 1/2010 - obsah čísla: Editoriál Štúdie: Ivana Balážová: Spomienky a veci v rodine: prípadová štúdia Lucia Vicianová: Transmisia mytologických prvkov (Na príklade Pána prsteňov) [...]