Poukážte nám 2%

14. januára 2022|

Chceli by sme Vás srdečne poprosiť o pomoc. Pre činnosť a rozvoj SASA je dôležitá každá Vaša angažovanosť. Teraz je jedinečná možnosť prispieť: Prosíme Vás o poukázanie 2% z dane za rok 2021 pre SASA. [...]

Časopis Anthropologica Slovaca pre sociálnu antropológiu a príbuzné disciplíny

13. novembra 2021|

Anthropologica Slovaca je ústredným časopisom Slovenskej asociácie sociálnej antropológie. Je to recenzovaný časopis pre sociálnu antropológiu, ktorý publikuje pôvodné etnografické výzkumy, teoretické komentáre a knižné recenzie relevantných antropologických textov ako aj prác z príbuzných [...]

Nové posily v členstve Rady SASA

8. októbra 2021|

Dňa 7. októbra 2021 sa v rámci mimoriadneho valného zhromaždenia SASA uskutočnilo hlasovanie o nových členkách a členoch Rady asociácie. Hlasovanie – ako aj celé valné zhromaždenie – prebehlo online formou prostredníctvom platformy Microsoft [...]