Slovenská asociácia sociálnej antropológie a Stredisko UNESCO pri UKB v rámci cyklu Môj život s BaYaka (lovecko-zberačskou komunitou v Centrálnej Afrike) organizujú tretiu prednášku s názvom Vnímanie krásy a sebaláska. Prednášajúca Mgr. Daša Bombjaková, MPhil., PhD. je predsedníčkou Slovenskej asociácie sociálnej antropológie a akademicky pôsobí na Ústave sociálnej antropológie FSEV UK v Bratislave. Prednáška sa uskutoční v stredu 22. februára 2023 v Seminárnej sále na Klariskej 5 v Bratislave so začiatkom o 17:30 hod.

Prednáška sa bude venovať téme vnímania krásy u BaYaka ľudí. Po získaní si dôvery a hlbšom preniknutí do skupiny BaYaka žien prednášateľka veľmi intenzívne vnímala ich sebavedomie a presvedčenie vo vlastnú krásu. V tejto prednáške predstaví, ako BaYaka ženy rozprávajú o sebe a o svojom výzore a vysvetlí, ako socio-kultúrny kontext podporuje takéto neochvejné sebavedomie. Ďalej sa dozviete odpovede na tieto otázky: Čo považujú BaYaka za krásne a čo škaredé? Akí ľudia sú považovaní za krásnych a v čom spočíva ich krása? Prečo nesmiete ľudom hovoriť o ich kráse?

Vstup na prednášku je voľný.

Tešíme sa na vás!