V rámci komisie pre popularizáciu a výučbu sa prvýkrát v histórii SASA podarilo uskutočniť olympiádu sociálnej antropológie pre stredné školy pre školský rok 2022/2023. Olympiády sa v celkovom počte zúčastnilo 26 žiakov a žiačok, pričom najviac zúčastnených bolo z tretieho a štvrtého ročníka. Na základe rovnocenných bodových kvalít zadaní sme sa rozhodli vybrať troch víťazov/víťaziek, pričom každý/á z nich bol/a odmenený/á poukážkou v hodnote 100€ do internetového obchodu Alza a víťazným diplomom. Každé zadanie bolo hodnotené podľa predom určených kritérií, do ktorých patrila formálna a štylistická stránka zadania, obsah a vecnosť, dodržanie tipov/trikov, či celkový dojem. Každý účastník a účastníčka obdržali ďakovný diplom za účasť a taktiež publikáciu vydanú Slovenskou asociáciou sociálnej antropológie.

Víťazmi/kami olympiády sa stali:

Hana B.

„V čom som našla výzvu a zároveň vášeň pre túto vedu, počas školskej práce aj olympiády, je práca s neexaktnými zdrojmi. Kým prírodovedné odbory pracujú čisto s faktami, antropológia musí spájať aj abstraktnejšie časti ľudského života. Uchopiť myslenie, správanie a konanie ľudí si vyžaduje väčší ponor do hĺbky a analýzu okolností aj pomedzi predstavené fakty.”

Patrik S.

„Som veľmi rád, že na Slovensku konečne existuje olympiáda, ktorá sa zaoberá prežívaním a správaním ľudí a spoločnosti, keďže doteraz k nej najbližšie bola pravdepodobne filozofická. Taktiež si cením, že ide o výlučne praktickú olympiádu, ktorej zámerom nie je memorovanie si faktov ako napríklad pri olympiáde z dejepisu. Tri praktické zadania boli pre mňa príjemným prekvapením a zhodou okolností s každým zadaním v mojich očiach stúpala miera zaujímavosti.”

Andrea M.

„Vďaka olympiáde som sa naučila pozerať na veci z viacerých uhlov pohľadu a pýtať sa otvorené otázky. To, či som sa naučila písať analýzu, sa dozviem síce až pri vyhodnotení, ale keby som podobnú úlohu dostala v budúcnosti, budem aspoň menej nervózna. Vďaka rozhovorom a vinetám som musela vystúpiť zo svojej komfortnej zóny a už sa nebojím osloviť cudzieho človeka. Viac než skúsenosti mi táto olympiáda dala možnosť prekonať nervozitu v prítomnosti cudzích ľudí, čo považujem za obrovský prínos do života.”