Do istej miery áno, ale musíme mať vždy na pamäti obmedzenia. Ak máme veľmi presne definovanú výskumnú otázku a dobre podložené výskumné predpoklady, vtedy za istých okolností môžeme uplatniť prístup tzv. rýchlej etnografie. Takto získaný obraz nám dokáže odpovedať na niektoré otázky a hoci nezískame celkový prehľad spoločenských vzťahov, takto získané odpovede môžu byť užitočné. Môžeme si takto dovoliť postupovať napríklad v prostrediach, ktoré sú už celkovo pomerne dobre prebádané, pričom nás zaujímajú veľmi konkrétne formulované otázky.

Často sa tak s rýchlou etnografiou stretneme pri aplikovanom výskume, napríklad pri vyhodnocovaní prínosov nejakých vládnych opatrení alebo projektov, ktoré viedli mimovládne organizácie. Rýchla etnografia nám tak môže pomôcť zistiť, či daný projekt dosiahol zamýšľané ciele, aké prekážky sa objavovali, prípadne či nemal nejaké závažné (a preto pomerne rýchlo spozorovateľné) dôsledky, s ktorými sa vopred nerátalo.