Poradenstvo

Pre informácie o asociácii môžete kontaktovať štatutárnu zástupkyňu, Dašu Bombjakovú. V prípade, že máte otázku alebo podnet pre členky a členov SASA, kontaktujte nás prosím prostredníctvom kontaktného formulára.

Zverejnenie rozhovorov s našimi expertmi či ich oddelených výpovedí (či už prepisov zvukových záznamov alebo citátov nepodložených zvukovou nahrávkou) podliehajú autorizácii.

Copyright

Logo, texty a fotografie, rovnako aj akýkoľvek ďalší obsah našej webovej stránky je chránený autorskými právami a poskytnutými licenciami, ktoré nám umožňujú ich zverejnenie. Celý obsah webovej stránky alebo akúkoľvek jeho časť preto nie je dovolené kopírovať, prenášať, uchovávať či už na komerčné alebo nekomerčné účely bez nášho predchádzajúceho súhlasu, ktorý by mohol byť z našej strany udelený po posúdení konkrétnej žiadosti.