Stretnutie sa uskutoční dňa 17.10.2008 na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave o 18:00.