Stretnutie Rady SASA sa uskutoční 27.3.2009 na FSEV UK o 16:00.