Stretnutie Rady SASA sa uskutoční 12.10.2009 na FSEV UK v miestnosti U5 o 19:30.