Stretnutie Sekcie kognitívnej a evolučnej antropológie sa uskutoční 28.11.2009 na FSEV UK o 15:00.