10. – 12. septembra 2021 sa v Prahe už po deviatykrát uskutoční medzinárodné sympózium „Prečo svet potrebuje antropológov“, s podtitulom „Mobilizácia planéty“. Cieľom podujatia je vytvoriť kolektívne hnutie schopné konfrontovať najpálčivejšie globálne problémy súčasnosti. V časoch globálnej krízy, poznačenej silnejúcimi rasovými predsudkami, segregáciou, polarizáciou, sociálnou nerovnosťou či eróziou demokratických inštitúcií, sa organizátori podujatia budú snažiť vytvoriť priestor na spoluprácu, inšpiráciu a vzájomné obohatenie. Diskutovať a aktívne sa zapájať sa bude najmä o súčasných sociálnych hnutiach a o tom, ako vznikajú a vytvárajú priestor pre rôzne typy sociokultúrnych zmien na našej planéte. Medzinárodná konferencia privíta účastníkov a učastníčky z celého sveta s rôznymi expertízami a skúsenosťami.

Podujatie bude realizované v tzv. hybridnej forme, t.j. obmedzený počet účastníkov sa ho zúčastní osobne a ostatní sa môžu registrovať a zúčastniť sa jednotlivých panelov, diskusií a workshopov online.

Ak máte záujem zúčastniť sa, lístky sú stále v predaji. Štandardný lístok stoji 35 EUR a lístok pre študenta 15 EUR.

Detailnejší program, viac informácií o rečníkoch a sprievodných akciách podujatia nájdete na webe Applied Anthropology Network.